Wnioski


Poniżej zamieszczamy druki wniosków/formularzy - do wykorzystania przy załatwianiu spraw
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" w Kielcach.

Po wydrukowaniu i wypełnieniu druku (adresowanego do Spółdzielni/Administracji Osiedla)
należy:

1. Dostarczyć druk do biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Karczówkowskiej 3 (kancelaria pok. 3
lub inny pokój w zależności od rodzaju załatwianej sprawy) bądź do właściwej Administracji Osiedla - w godzinach urzędowania (druki dot. Klubów Osiedlowych można dostarczyć do biura
Zarządu Spółdzielni lub bezpośrednio do właściwego Klubu).

lub

2. Zeskanować wypełniony druk i przesłać go drogą elektroniczną na adres: wnioski@rsmarmatury.pl

Do ostatecznego załatwienia sprawy - wymagane jest dostarczenie również oryginału druku.

I. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Plik DOC Plik PDF

II. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaległościach w opłatach za używanie lokalu Plik PDF

III. Wniosek o wydanie zaświadczenia Plik DOC Plik PDF

IV. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu Plik DOC Plik PDF

V. Korekta deklaracji o osobach zamieszkałych Plik DOC Plik PDF

VI. Wniosek o przesyłanie korespondencji na wskazany adres korespondencyjnyPlik PDF

VII. Wniosek o przesyłanie korespondencji na podany adres mailowyPlik PDF

VIII. Rezygnacja z przesyłania korespondencji na wskazany adres korespondencyjnyPlik PDF

IX. Rezygnacja z przesyłania korespondencji na podany adres mailowyPlik PDF

X. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) Plik DOC Plik PDF

XI. Wniosek o udostępnienie dokumentów Plik DOC Plik PDF

XII.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowegoPlik PDF

XIII. UNIQA - zgłoszenie szkody UPRPlik PDF
XIV. Zgłoszenie i oświadczenia uczestnictwa w Nieobozowych Akcjach Zimowych i Letnich
- Klub "Witeź" Plik PDF

- Klub "Mrówka" Plik PDF

- Klub "Amonit" Plik PDF


XV. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach - Klub Mrówka
- gimnastyka Plik DOC Plik PDF
- Klub Maluszka Plik DOC Plik PDF
- plastyka Plik DOC Plik PDF

XVI. Wniosek o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Plik PDF

XVII. Zasady montażu paneli fotowoltaicznych na balkonach w zasobach RSM "Armatury" w Kielcach wraz z załącznikami Plik PDF


E-lokator

iMieszkaniec.pl


Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku

niedlaczadu


Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02


 o nas | kontakt | mapa serwisu