PrzetargiRobotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "ARMATURY" w Kielcach,
ul. Karczówkowska 3, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczony na:
"Kompleksowa wymiana dźwigu osobowego w III klatce schodowej
budynku przy ul. Karczówkowskiej 10 w Kielcach"


I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

IV. Załączniki
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "ARMATURY" w Kielcach,
ul. Karczówkowska 3, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczony na:
"Zagospodarowanie skweru przy ul. Szkolnej 33
w Osiedlu Jagiellońskim w Kielcach"


I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

II. Projekt zagospodarowania skweru

III. Wytyczne do zakładania zieleni

IV. Załączniki
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "ARMATURY" w Kielcach,
ul. Karczówkowska 3, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczony na:
"Remont - wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
budynku przy ul. Słonecznej 36 w Osiedlu Jagiellońskim w Kielcach"


I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

II. Projekt wykonawczy

III. Przedmiar robót

IV. Załączniki
E-lokator

iMieszkaniec.pl


Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku

niedlaczadu


Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02


 o nas | kontakt | mapa serwisu