Rady Nieruchomości

Osiedle Jagiellońskie

Budynek Ciepła 2
1. Rębiś Jan przewodniczący
2. Kocuba Maria z-ca przewodniczącego
3. Bąk Małgorzata członek
4. Biała Edyta członek
Budynek Grunwaldzka 1
1. Pierzak Monika przewodniczący
2. Piętak Martyna z-ca przewodniczącego
3. Biela Dorota członek
4. Szałapska Teresa członek
Budynek Grunwaldzka 2
1. Dorasiński Hieronim przewodniczący
2. Serek Wiesława z-ca przewodniczącego
3. Koruprzyńska Dorota członek
Budynek Grunwaldzka 3
1. Pela Wiesława przewodniczący
2. Cieślewicz Edmund z-ca przewodniczącego
3. Banasik Krystyna członek
Budynek Grunwaldzka 4
1. Klusek Karina przewodniczący
2. Stępień Małgorzata z-ca przewodniczącej
3. Ciepliński Krzysztof członek
Budynek Grunwaldzka 5
1. Chrobot Wacław przewodniczący
2. Dulęba Czesław z-ca przewodniczącego
3. Gil Irena członek
4. Środa Wiesław członek
Budynek Grunwaldzka 6
1. Młodawska Grażyna przewodniczący
2. Kasprzyk Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Szląpek Adam członek
4. Winiarska-Mędrek Dominika członek
Budynek Grunwaldzka 7
1. Więckowski Artur przewodniczący
2. Pożoga Janusz z-ca przewodniczącej
3. Skarbek Katarzyna członek
Budynek Grunwaldzka 8
1. Walaszczyk Paweł przewodniczący
2. Gębski Piotr z-ca przewodniczącego
3. Chłopek-Rek Magdalena członek
Budynek Grunwaldzka 9
1. Kulczycka Anna przewodniczący
2. Klimontowicz Zdzisława z-ca przewodniczącego
3. Zarzycka Renata członek
Budynek Grunwaldzka 10
1. Niewiadomski Kazimierz przewodniczący
2. Stolarczyk Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Michta Jadwiga członek
Budynek Jagiellońska 39
1. Regina Federowicz przewodniczący
2. Kowalczyńska Justyna z-ca przewodniczącej
3. Trzpiot Władysław członek
Budynek Jagiellońska 101
1. przewodniczący
2. z-ca przewodniczącego
3. członek
4. członek
5. członek
Budynek Jagiellońska 103
1. Wojtaś Władysław przewodniczący
2. Tarapata Edward z-ca przewodniczącego
3. Zgoda Maciej członek
Budynek Jagiellońska 105
1. Matysek Waldemar przewodniczący
2. Dulewicz Grażyna z-ca przewodniczącego
3. Jachym Krystyna członek
Budynek Karczówkowska 19
1. Król Witold przewodniczący
2. Rutkowski Jan z-ca przewodniczącego
3. Mazur Renata członek
4. Smerdzyński Andrzej członek
Budynek Karczówkowska 21
1. Wieczorek Irena przewodniczący
2. Garbacz Zygmunt z-ca przewodniczącego
3. Podstawka Barbara członek
4. Zając Aneta członek
Budynek Południowa 4
1. Cieplicka Jolanta przewodniczący
2. Solczyński Piotr z-ca przewodniczącego
3. Sylwar Stanisław członek
4. Czerwiński Eugeniusz członek
5. Chaba Michał członek
6. Malicki Wacław członek
7. Wilczkowski Tadeusz członek
Budynek Różana 6
1. Łagan Maciej przewodniczący
2. Śladkowska Teresa z-ca przewodniczącego
3. Oliwkiewicz Jolanta członek
Budynek Słoneczna 23
1. Rusakowski Waldemar przewodniczący
2. Dziedzina Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Mitek Jan członek
4. Sienicka Krystyna członek
5. Milcarz Jarosław członek
6. Walkowicz Aneta członek
Budynek Słoneczna 34
1. Podsiadło Marek przewodniczący
2. Lipowski Daniel z-ca przewodniczącego
3. Radzińska Zofia członek
4. Religa Elżbieta członek
5. Stachowicz Ryszard członek
6. Prędotka Czesław członek
Budynek Słoneczna 36
1. Cedro Krzysztof przewodniczący
2. Mularczyk Ryszard z-ca przewodniczącego
3. Zapała Krystyna członek
4. Jarząbek Alicja członek
5. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska
Budynek Słoneczna 38
1. Pastuszka Jerzy przewodniczący
2. Kot Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Urbańczyk Barbara członek
4. Morzeński Jerzy członek
5. Oskard Paweł członek
Budynek Szkolna 33
1. Solińska Luiza przewodniczący
2. Jarząb Małgorzata z-ca przewodniczącego
3. Czechowski Jerzy członek
4. Wilkos Andrzej członek
Budynek Szkolna 35
1. Pańtak Urszula przewodniczący
2. Wilk Jan z-ca przewodniczącego
3. Dudek Teodozja członek
4. Czernikiewicz Małgorzata członek
Budynek Szkolna 37
1. Brzeska Teresa przewodniczący
2. Uba Henryk z-ca przewodniczącego
3. Śliwa Tadeusz członek
4. Wdowicz Helena członek
Budynek Szkolna 38
1. Stępień Edyta przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Jaskólska Maria członek
4. Zioło-Lipińska Elżbieta członek
5. Piotrowski Wiesław członek
Budynek Szkolna 39
1. przewodniczący
2. członek
3. członek
4. członek
Budynek Szkolna 40
1. Kubiakowski Krzysztof przewodniczący
2. Zawadzka Alina z-ca przewodniczącego
3. Jędrzejewska Marianna członek
4. Siuda Tomasz członek
Budynek Szkolna 42
1. Gręda Krzysztof przewodniczący
2. Tłuczyński Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Wójcicka Barbara członek
4. Detko Ilona członek
Budynek Urzędnicza 2
1. Mroczek Jacek przewodniczący
2. Borowiec Danuta z-ca przewodniczącego
3. Matys Władysław członek
Budynek Urzędnicza 3A
1. Domański Adam przewodniczący
2. Matysek Wacław z-ca przewodniczącego
3. Gajos Wacław członek
Budynek Urzędnicza 4/6
1. Michałek Agata przewodniczący
2. Sotkiewicz Jolanta z-ca przewodniczącego
3. Grabarczyk-Bubiec Justyna członek
Budynek Urzędnicza 7A
1. Starz Teresa przewodniczący
2. Kaleta Janusz z-ca przewodniczącego
3. Detka Danuta członek
4. Kubicka Edyta członek
5. Nahurska Halina członek
Budynek Urzędnicza 9A
1. Domżał Ryszard przewodniczący
2. Dutkiewicz Mariusz z-ca przewodniczącego
3. Osman Marian członek
4. Domagała Marian członek
5. Krotzek Małgorzta członek
Budynek Urzędnicza 17A
1. Wiśniewska Ewa przewodnicząca
2. Grzesik Beata z-ca przewodniczącej
3. Ptaszyńska Kazimiera członek
4. Sygut Wiesława członek
5. Chaba Irena członek
6. Rudka Izabela członek

Osiedle Chęcińskie


Budynek Chęcińska 4
1. Moćko Monika przewodniczący
2. Gołębski Łukasz z-ca przewodniczącego
3. Jakubiak Małgorzata członek
4. Gosek Jan członek
5. Piątek Krzysztof członek
Budynek Chęcińska 15
1. Jaśkowski Stanisław przewodniczący
2. Chachulska Teresa z-ca przewodniczącego
3. Jakubczyk Adam członek
Budynek Chęcińska 17
1. Kowalczyk Magda Anna przewodniczący
2. Witkowski Włodzimierz z-ca przewodniczącego
3. Szewczyk Henryk sekretarz
Budynek Chęcińska 19
1. Lubczyński Marian przewodniczący
2. Morka Alicja z-ca przewodniczącego
3. Morka Roman członek
Budynek Chęcińska 21
1. Błant Annaprzewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Matys Elżbieta członek
Budynek Chęcińska 25
1. Pać Ryszard przewodniczący
2. Łozińska Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Nawrot Barbara członek
Budynek Chęcińska 33
1. Wakat przewodniczący
2. Kowalczyk Janusz z-ca przewodniczącego
3. Kułaga Witold członek
4. Wakat członek
5. Jamioł Sławomir członek
6. Marcinkowska Monika członek
Budynek Chęcińska 35
1. Matejszczak Zdzisław przewodniczący
2. Wróbel Maria z-ca przewodniczącego
3. Wesołowska Irena członek
4. Nowakowska Wanda członek
Budynek Chęcińska 37
1. Buszek Grażyna przewodniczący
2. Piasecki Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Kwiatkowski Kazimierz członek
4. Jarosiński Józef członek
Budynek Chęcińska 39
1. Dereniewicz Kazimierz przewodniczący
2. Zalewski Jerzy z-ca przewodniczącego
3. Solewicz Władysław członek
4. Salata Ludwik członek
5. Wach Bolesław członek
Budynek bpa Kaczmarka 4
1. Nieckarz Artur przewodniczący
2. Strójwąs Maria z-ca przewodniczącego
3. Panasz Aanna członek
4. Jędryka Joanna członek
Budynek bpa Kaczmarka 8
1. Zieliński Krzysztof przewodniczący
2. Krawczyk Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Nowak Sylwia członek
4. Mastelarz Monika członek
Budynek bpa Kaczmarka 10
1. Kowalska Iwona przewodniczący
2. Miszczyk Maciej z-ca przewodniczącego
3. Wojdan Dariusz członek
4. Kurpiński Jan członek
5. Warchulska Agnieszka członek
Budynek bpa Kaczmarka 12
1. Stradomska Danuta przewodniczący
2. Kita Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Kochan Wanda członek
Budynek bpa Kaczmarka 14
1. Witkowski Sławomir przewodniczący
2. Bednarz Wojciech z-ca przewodniczącego
3. Lesicka Krystyna członek
Budynek Karczówkowska 10
1. Kubicki Artur przewodniczący
2. Sutowicz Barbara z-ca przewodniczącego
3. Szaruga Kazimierz członek
4. Grzywka Henryk członek
5. Plisak-Różycka Danuta członek
6. Chojnecka Stanisława członek
Budynek Karczówkowska 12
1. Kaszuba Bronisław przewodniczący
2. Porzucek Zenon z-ca przewodniczącego
3. Gola Teresa sekretarz
4. Wtorkiewicz Bogumił członek
5. Radomski Lucjan członek
6. Grabosz Jan członek
Budynek Zgoda 7A
1. Judasz Monika przewodniczący
2. Puchała Marek z-ca przewodniczącego
3. Piekara Małgorzata sekretarz
Garaże – Chęcińska 24
1. Witkowski Sławomir przewodniczący
2. Szufel Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Wojdan Dariusz sekretarz

Osiedle Podkarczówka

Kania Danuta
Budynek Dolomitowa 1
1.Dębska Lidia przewodniczący
2.Kania Danuta z-ca przewodniczącego
3.Krężołek Mariusz członek
Budynek Dolomitowa 3
1. Rokita Mirosław przewodniczący
2. Juzoń Roman z-ca przewodniczącej
3. Stęplewski Zdzisław członek
Budynek Dolomitowa 5
1. Jurkiewicz Jacek przewodniczący
2. Gliździński Adam z-ca przewodniczącego
3. Wawrzyk Janina członek
4. Kret jerzy członek
3. Rucińska Elżbieta członek
Budynek Dolomitowa 7
1. Bogacz Jan przewodniczący
2. Borycki Zygmunt z-ca przewodniczącego
3. Pieterwas Jadwiga członek
Budynek Fosforytowa 1
1. Suliga Jan przewodniczący
2. Skubek Robert z-ca przewodniczącego
3. Popiel Stanisław członek
Budynek Fosforytowa 3
1. Górska Teresa przewodniczący
2. Fiałkowska Małgorzta z-ca przewodniczącego
3. Patrzałek Jadwiga członek
Budynek Fosforytowa 5
1. Frycz Czesław przewodniczący
2. Lesińska Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Ptak Kazimierz członek
4. Kuta Grażyna członek
5. Nogaj Rafał członek
Budynek Fosforytowa 7
1. Sopala Zdzisław przewodniczący
2. Skubik Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Radecki Krzysztof członek
Budynek Galenowa 1
1. Stróżyk Michał przewodniczący
2. Krawiec Antoni z-ca przewodniczącego
3. Jarczyńska Alicja członek
4. Kołodziej Marek członek
Budynek Galenowa 2
1. Miller Andrzej przewodniczący
2. Kręcisz Józef z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
Budynek Galenowa 3
1. Gracyalny Danuta przewodniczący
2. Świercz Michał z-ca przewodniczącego
3. Majta Marian członek
Budynek Galenowa 5
1. Wereszko Jerzy przewodniczący
2. Fijałkowski Zdzisław z-ca przewodniczącego
3. Małek Tadeusz członek
4. Młynarczyk Józef członek
5. Król Dariusz członek
Budynek Galenowa 7
1. Kowalczyk Stanisław przewodniczący
2. Wites Henryk z-ca przewodniczącego
3. Kuchta Halina członek
Budynek Galenowa 9
1. Ziołowicz Leszek przewodniczący
2. Orłoś Jerzy z-ca przewodniczącego
3. Pałys Jolanta członek
Budynek Kalcytowa 1
1. Borowiecka Agnieszka przewodniczący
2. Jaroszek-Kruk Ilona z-ca przewodniczącego
3. Biskupski Marek członek
4. Borowiecki Andrzej członek
Budynek Kalcytowa 3
1. Słoń Aleksander przewodniczący
2. Krzyżyk Bogumiła z-ca przewodniczącego
3. Cieślik Czesław członek
4. Kozłowski Ryszard członek
Budynek Kalcytowa 5
1. Cedro Ryszard przewodniczący
2. Popow Katarzyna Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Wąchocka Teresa członek
4. Syska Dariusz członek
Budynek Kalcytowa 7
1. Wakat przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczacego
3. Tatarski Eugenisz członek
Budynek Kalcytowa 9
1. Mazur Jolanta przewodniczący
2. Szczecińska Renata z-ca przewodniczącego
3. Antoniak Wojciech członek
Budynek Kruszcowa 1
1. Żołnierczyk Elżbieta przewodniczący
2. Imiołek Jan z-ca przewodniczącego
3. Łabuda Stanisław członek
Budynek Kruszcowa 3
1. Kaczmarski Andrzej przewodniczący
2. Pasak Piotr z-ca przewodniczącego
3. Korus Stanisław członek
Budynek Kruszcowa 5
1. Wakat przewodniczący
2. Chmiel Przemysław z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
4. Banaś Mirosława członek
5. Wroński Marian członek
Budynek Kruszcowa 7
1. Wlazło Maciej przewodniczący
2. Pietrułowska Stanisława z-ca przewodniczącego
3. Modrzejewski Marek członek
Budynek Kryształowa 8
1. Czerski Zbigniew przewodniczący
2. Ślusarczyk Sabina z-ca przewodniczącego
3. Łapiński Władysław członek
Budynek Kryształowa 10
1. Motyka Marek przewodniczący
2. Zasada Władysław z-ca przewodniczącego
3. Sojda Jadwiga członek
Budynek Kryształowa 12
1. Suchenia Maria przewodniczący
2. Barcicki Wiesław z-ca przewodniczącego
3. Krzyszkowski Mieczysław członek
Budynek Kryształowa 14
1. Stradomski Waldemar przewodniczący
2. Węcek Włodzimierz z-ca przewodniczącego
3. Salamon Waldemar członek
Budynek Kryształowa 16
1. Syska Sławomir przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Rolak Marek członek
Budynek Kryształowa 22
1. Gajos Paweł przewodniczący
2. Zieliński Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Bodera Marian członek

Osiedle Herby-Skarpa


Budynek 1-go Maja 119
1. Mróz Grzegorz przewodniczący
2. Kozłowski Witold z-ca przewodniczącego
3. Sękowski Paweł członek
Budynek 1-go Maja 121
1. Kamińska Monika przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Blank Sławomir członek
4. Abram Milena członek
5. Kurpias-Warianek Katarzyna członek
Budynek 1-go Maja 127
1. Stępień Wiesław przewodniczący
2. Kita Mikołaj z-ca przewodniczącego
3. Bator Ryszard członek
Budynek 1-go Maja 133
1. Makuch Marian przewodniczący
2. Fąfara Kazimiera z-ca przewodniczącego
3. Fura Jerzy członek
Budynek 1-go Maja 139
1. Knap Łukasz przewodniczący
2. Musiał Paweł z-ca przewodniczącego
3. Jakubowska Halina członek
Budynek Gliniana 4
1. Reczko Krystyna przewodniczący
2. Marcisz Aleksandra z-ca przewodniczącego
3. Suchenia Dorota członek
Budynek Gliniana 5
1. Kozak Tadeusz przewodniczący
2. Pszczoła Aneta z-ca przewodniczącego
3. Chmielewska Lidia członek
Budynek Gliniana 6
1. Majka Kamil przewodniczący
2. Matysek Kazimierz z-ca przewodniczącego
3. Sówka Tomasz członek
Budynek Helenówek 3
1. Brzozowski Stanisław przewodniczący
2. Krowiński Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Gadowska Barbara członek
Budynek Helenówek 5
1. Łagan Maria przewodniczący
2. Zapała Wojciech z-ca przewodniczącego
3. Stępień Stanisław członek
Budynek Kasztanowa 6
1. Kulik Jan przewodniczący
2. Cedro Wojciech z-ca przewodniczącego
3. Sołtys Wanda członek
Budynek Nowy Świat 14A
1. Michcik Jadwiga przewodniczący
2. Wiejas Łukasz z-ca przewodniczącego
3. Wolny Beata członek
Budynek Pawia 7
1. Katra Łukasz przewodniczący
2. Nycz Joanna z-ca przewodniczącego
3. Mężyk Zenon członek
Budynek Piesza 7
1. Wójcik Antoni przewodniczący
2. Kwieczko Michał z-ca przewodniczącego
3. Dawgiert Małgorzata członek
Budynek Strycharska 9
1. Hyb Marian przewodniczący
2. Kubicki Marian z-ca przewodniczącego
3. Maciejczyk Wiesława członek
Budynek Strycharska 15
1. Szczepańska Teresa przewodniczący
2. Molenda Edward z-ca przewodniczącego
3. Grzywacz Anna członek
4. Sobczyk Beata członek
Budynek Szczygla 1
1. Pabian Ewa przewodniczący
2. Szmidt Romuald z-ca przewodniczącego
3. Madej Mateusz członek
4. Nowak Beata członek
Budynek Szczygla 3
1. Lech Barbara przewodniczący
2. Czerwiński Rafał z-ca przewodniczącego
3. Pajdosz Jan członek
Budynek Szczygla 7
1. Wakat przewodniczący
2. Odej Patrycja z-ca przewodniczącego
3. Przybylski Sylwester członek
Budynek Skrzetlewska 29
1. Korcipa Zygmunt przewodniczący
2. Dulnik Henryk z-ca przewodniczącego
3. Gajewski Leszek członek
Bud. Piekoszów, ul. Czarnowska 1
1. Janiszewski Paweł przewodniczący
2. Szymonek Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Syska Michał członek
Bud. Mniów, ul. Centralna 8
1. Kolasiński Władysław przewodniczący
2. Gibzińska Jadwiga z-ca przewodniczącego
3. Więckowski Artur członek
do góry
E-lokator

iMieszkaniec.pl


Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku

niedlaczadu


Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02


 o nas | kontakt | mapa serwisu